Dr. Pieter Mulder: VF Plus-leier Is daar plek vir Afrikaans by enige Suid-Afrikaanse universiteit? Wat sou gebeur as die Universiteit van Stellenbosch die volgende voorwaarde vir nuwe studente stel? “Vir toelating moet alle nuwe aansoekers bewyse inhandig dat die student