Dr Pieter Mulder 27 Februarie 1881 vind die slag van Majuba plaas. Die burgers van Transvaal verslaan oortuigend die magtige supermoondheid van daardie tyd, Brittanje. In vandag se terme word Amerika, die supermoondheid van ons tyd, deur ’n klein onbekende