CV in Foto’s

Pieter Mulder het in Randfontein aan die Wesrand grootgeword. Hier staan hy in die middel saam met Pa Connie en sy broer De Wet.
Sy laerskoolloopbaan is ses maande in Kaapstad by Laerskool Akasiapark en ses maande by RAM Randfontein Afrikaans Medium (hy staan links agter)
Pieter Mulder het sy Hoërskool loopbaan by Hoërskool Riebeeck Randfontein voltooi. Hy was daar baie betrokke by sport en kultuur-aktiwiteite. Hier is hy saam met sy broer De Wet op De Wet se eerste dag in standerd 6 (graad 8)
Hy speel rugby vir die skool se eerstespan vanaf st. 8 (graad 10) tot matriek (graad 12). Die eerstespan se truie word opgeslaan om te wys hoe “cool” hulle is! Agter tweede van regs.
In Atletiek was hy Victor Ludorum tydens die jaarlikse Wes-Randse skole byeenkoms. Skole wat daaraan deelneem is skole soos Monument van Krugersdorp asook skole van Roodepoort en Florida. Hy staan vierde van links, tweede ry van agter.
In sy matriekjaar in 1968 is hy as Hoofseun van die skool verkies met Rina-Marie van Wyk as hoofmeisie.
Na skool verrig hy sy militêre diensplig by Saldanhabaai
Tydens sy diensplig word hy gekeur vir die offisierskursus wat by Gordonsbaai aangebied word. Hier is hy ’n Kandidaat-offisier op die vloot se opleidingskip die Navigator met Kaappunt in die agtergrond.
Aan die einde van die jaar is die eresabel aan hom toegeken as die beste dienspligoffisier van die inname daardie jaar
Na sy diensplig studeer hy aan die Potchefstroomse Universiteit vir CHO. Hier in sy koshuis, Over de Voor, saam met sy kamermaat Quintus Pelser.
In sy eerstejaar is ontgroening nog deel van studentelewe. Na diensplig was dit gelukkig meer pret as swaarkry.
Aan die PU vir CHO voltooi hy sy BA- en MA-grade in Kommunikasiekunde met onderskeiding. Hier spog hy met sy nuwe PUK-kleurbaadjie wat jy eers in jou tweedejaar na ’n kleure-eksamen mag aanskaf. Die eksamen gaan oor die georganiseerde studentelewe en oor die universiteit se geskiedenis.
Hy speel onder andere vir die Universiteit se o/20-rugbyspan. Hier derde van regs in die tweede ry.

Op kultuurvlak is hy lid van Johan van Rensburg se Alabama Studentegeselskap wat landswyd met ’n revueprogram toer en optree in die Staatsteater Pretoria, Stadskouburg Johannesburg en die destydse Nico-Malan-teater (vandag Artscape-teater) in Kaapstad.
In sy derdejaar word hy tot voorsitter van Alabama gekies. Hier is Johan van Rensburg van Noot vir Noot-faam en tien jaar se Alabama Voorsitters by ’n reünie afgeneem (regs voor).
Hy word aan die einde van sy tweede jaar tot die studenteraad verkies. Hier spreek hy die studente toe tydens die besoek van Eerste minister John Vorster aan die Puk.
Vir skakeling en beter kommunikasie reël Pieter Mulder dat mnr. Justus Tshungu, bekende radio-omroeper, as gasspreker optree tydens ’n Puk-studente geleentheid in die sewentigerjare.
Pieter Mulder word in die termyn 1973-74 deur die studente tot voorsitter van die studenteraad verkies. Hier saam met die rektor prof. Hennie Bingle en die Vise-Kanselier Senator Jan de Klerk.
Hy word by die jaarlikse kongres van die Afrikaanse Studentebond (ASB) in 1973 tot onder-president van die ASB verkies. Die kongres is deur die Eerste Minister, adv. John Vorster, geopen. Twaalf Afrikaanse Universiteite, wat Tukkies, Kovsies, RAU, PUK en UPE ingesluit het, asook verskeie Onderwyskolleges, het die kongres bygewoon. Piet Strauss is hier tot president van die ASB verkies.
Hy verwerf ’n drie maande Abe Bailey-reisbeurs na Brittanje saam met studenteleiers van ander Suid-Afrikaanse Engelse- en Afrikaanse universiteit.
Saam met Willem Doman van Maties, Inus Aucamp van Kovsies en Manie Rhoode van RAU in ’n Londen Pub tydens die Abe Bailey toer in Brittanje. Doman en Aucamp is ook later, soos Mulder, tot die Suid-Afrikaanse parlement verkies.
Pieter Mulder verwerf sy doktorsgraad D.Phil in Kommunikasiekunde op 26 jarige ouderdom – hier toegeken deur prof. Tjaart van der Walt, destydse rektor.
In 1973 is Pieter getroud met Triena Roestorf van Potgietersrus.
v.l.n.r. Ouma De Wet, Connie en Suzanne Mulder, Pieter en Triena, Danie en Lena Roestorf.
Triena Roestorf het ook aan die Potchefstroomse Universiteit vir CHO studeer waar sy en Pieter ontmoet het. Sy was Primaria van haar koshuis Vergeet-my-Nie en het B.Sc. Honns in Wiskunde met onderskeiding voltooi. Daarna het sy ’n Hoër onderwysdiploma verwerf.
Triena het netbal vir die universiteit se eerstespan gespeel en het vir 13 jaar lank provinsiale netbal vir haar provinsie se A-span gespeel. In 1973 en 1982, in die tyd toe daar geen Springboknetbalspanne gekies is nie, was sy by die Suid-Afrikaanse provinsiale netbaltoernooi aangewys as een van die top 20 netbalspelers in Suid-Afrika. Hier gooi sy regs op die foto die bal in ‘n provinsiale wedstryd.
Na sy doktorale studie studeer hy verder in die VSA aan die Universiteit van Wisconsin-Madison. Hier afgeneem in die somer op die universiteit se kampus. In die winter daal temperature tot ver onder vriespunt in Wisconsin en is die kampus dikwels toe onder die sneeu.
Vilas Communication Hall is die Kommunikasiekunde gebou by die Universiteit van Wisconsin-Madison waar hy klas geloop het en ‘n kantoor tydens sy na-doktorale studie gehad het.
Die nagraadse klas van prof. Winston Brembeck by die Universiteit van Wisconsin Madison in die VSA. Brembeck is bekend vir sy boek “Persuasion” en akademiese artikels oor Kommunikasie, Oorreding, Debat en Retoriek. In die agterste ry links is prof. Brembeck en derde van links Pieter Mulder. Mulder se mede-studente is van die VSA, Kanada, Japan, Indië en Venezuela.
Dr Pieter Mulder is in 1975 as dosent in Kommunikasiekunde by die Potchefstroomse Universiteit vir CHO aangestel. Hier is hy as dosent saam met sy pa en ma dr. Connie en mev. Suzanne Mulder.
Hy was vir 15 jaar dosent en later professor en Departementshoof Kommunikasiekunde by die Potchefstroomse Universiteit vir CHO. Hier is hy as professor en Departementshoof saam met die personeel en die finalejaarsklas in 1986.
Nadat die inwoners van sy woonbuurt hom gevra het om as kandidaat vir die stadsraad te staan, word Pieter Mulder in 1985 as stadsraadslid verkies. Sy pa dr. Connie Mulder, wat op stemdag kom help het, wens hom geluk nadat die uitslag bekend gemaak is.
Lede van sy verkiesingspan besig om “Dankie”-plakkate voor te berei nadat hy tot die stadsraad verkies is. Van links is Pieter Groenewald (wat later Pieter Mulder as VF Plus leier sou opvolg), Lappies Labuschagne, Piet Badenhorst, Danie Bischoff, Kobus Botha en Danie du Plessis.
Die stadsraad in sitting – Pieter Mulder in opposisie (heel links).
Nadat die kiesafdelingsraad van Schweizer-Reneke hom gevra het om as kandidaat in ’n tussenverkiesing daar te staan, word hy in 1988 tot Parlementslid vir Schweizer-Reneke verkies. Hier is hy op die skouers van ondersteuners na die uitslag bekend gemaak is.
Drie weke na sy verkiesing tot parlementslid in Schweizer-Reneke word sy broer, dr. Corné Mulder, in hulle pa se ou kiesafdeling Randfontein tot die parlement verkies. Dr. Connie Mulder is begin 1988 dood. Hier is Pieter, Triena, Corné en Alma Mulder saam met hulle ma Suzanne by die parlement in Kaapstad nadat hulle as nuwe parlementlede ingehuldig is.
’n Maand voor die 1994 verkiesing word die Vryheidsfront gestig met genl. Constand Viljoen as leier en dr. Pieter Mulder as Voorsitter.
Pieter en Corne Mulder hou die uitslagbord dop by die verkiesingsuitslagsentrum na die 27 April 1994 verkiesing. Sewe en twintig politieke partye het aan die Kodesa- en Kemptonpark-onderhandelinge voor 1994 deelgeneem. Hiervan het 19 partye aan die 1994 verkiesing daarna deelgeneem waarvan net sewe tot die parlement verkies is. Die Vryheidsfront, wat skaars ’n maand oud was, het vierde gekom na die ANC, NP en IVP.
Tydens die 1993-96 grondwetlike onderhandelinge – Roelf Meyer in gesprek met ’n skeptiese VF-afvaardiging van genl. Viljoen, Pieter en Corné Mulder
Na genl. Viljoen se uittrede word Pieter Mulder in 2001 as nuwe leier van die VF gekies met Abrie Oosthuizen die nuwe voorsitter
Nuwe VF-leier Pieter Mulder sluit ’n samewerkingsooreenkoms met prins Mangosuthu Buthelezi, IVP leier.
Louis Luyt se Federale Alliansie politieke party asook dr. Hartzenberg se Konserwatiewe party smelt in 2007 saam met Pieter Mulder se VF om VF Plus te vorm – Luyt tree daarna uit die politiek.
Dr. Pieter Mulder as VF Plus-leier en dr. Corné Mulder, VF Plus-hoofsweep, luister in die parlement na ’n regeringspreker.
In gesprek met president Nelson Mandela.
Onderhandelinge met president Thabo Mbeki.
Na ‘n gesprek met president Kgalema Motlanthe.
Dr. Pieter Mulder saam met sy gesin. Van links is sy broer Corné, Pieter, Ma Suzanne, suster Annalette en broer De Wet.
Dr. Pieter Mulder ontvang namens die VF Plus ’n toekenning van die Pansat taalraad vir die bevordering van veeltaligheid. Die toekenning word deur minister Mangena (regs) oorhandig. Die toekenning was vir die VF Plus se suksesvolle stryd om vertaling uit al elf amptelike tale in die parlement reg te kry; vir die VF webblad wat in agt tale beskikbaar was asook dr. Mulder se CR Swart-lesing wat in Afrikaans, Engels en Sotho beskikbaar gestel is. Die VF is die enigste party wat tot op datum so ’n veeltaligheid toekenning gekry het.
Dr. Pieter Mulder besig met ’n media-onderhoud voor die grondwethof in Johannesburg. Dit was nadat die VF Plus ‘n Grondwethofsaak gewen het wat die regering verplig het om Suid-Afrikaanse burgers in die buiteland in Suid-Afrikaanse verkiesings te laat stem.
Met so baie jong Suid-Afrikaners wat tydelik in die buiteland werk, was daar soveel belangstelling in Londen van ondersteuners dat die VF Plus daar ’n tak gestig het.
Tydens die Anglo-Boereoorlog 1899-1902 het drie Ierse kommando’s die Boere kom help teen die Britte. Uit dankbaarheid teenoor die Iere is hierdie monument, bestaande uit drie suile, later jare in Johannesburg opgerig. Die ANC stadsraad in Johannesburg het die grond te koop aangebied en toegelaat dat die monument vernietig kan word. Op inisiatief van Sebastiaan Biehl en dr. Pieter Mulder, met geld van die VF Plus, is die monument na Orania verskuif. Orania was die enigste dorpsraad wat bereid was om vir die koste van die jaarlike instandhouding van die monument te betaal.
As deel van die VF Plus se poging om die posisie van Afrikaners en ander minderheidsgroepe in Suid-Afrika onder die aandag van die wêreld te bring, doen die VF Plus aansoek om lidmaatskap van die internasionale organisasie UNPO (Unrepresented Nations and Peoples Organization). Die organisasie beywer hom vir selfbeskikking en minderheidsregte van onverteenwoordigde groepe oral in die wêreld. Hier word dr. Mulder deur die president van UNPO, mnr Ledum Mitee van die Ogoni-minderheid in Nigerië, gelukgewens dat UNPO lidmaatskap aan die VF Plus toegeken is. Me. Maysing Yang, die onder-president van Taiwan, wens dr. Frik van Heerden geluk wat dr. Mulder na Brussel vergesel het. Links staan mnr. Seif Sharif Hamad van Zanzibar.
By die Tiende algemene vergadering van UNPO in Rome in 2010 is dr. Mulder op die dagbestuur van die organisasie verkies. Hy is deur mnr. Seif Sharif Hamad van Zanzibar voorgestel en met die steun van die Afrika afgevaardigdes verkies. Hier staan van links na regs Seif Sharif Hamad van Zanzibar, Ngawang Choepel van Tibet en nuwe UNPO president, Lana Agrba van Abkhazia die nuwe vise-president, Pieter Mulder en Andre Fourie van die VF Plus.
Pieter Mulder en UNPO president Ngawang Choepel van Tibet tydens die Rome-kongres van die organisasie in 2010. By die kongres het Mulder geslaag dat ’n mosie oor selfbeskikking en wat plaasmoorde in Suid-Afrika veroordeel, eenparig deur die internasionale kongres aanvaar is.
Dr. Mulder is deurlopend betrokke by die ontwikkelinge in Orania en is ook vir verskeie termyne op die Orania Uitvoerende raad verkies.
Prof. Marinus Wiechers, vorige rektor van UNISA, Staatsregkenner en mede opsteller van die grondwet, spreek ’n konferensie in Orania toe oor artikel 235 in die grondwet. Artikel 235 handel oor selfbeskikking. Dr. Pieter Mulder het ook by hierdie konferensie ’n referaat gelewer oor die betekenis van artikel 235 en hoe die artikel tydens die onderhandelinge tot stand gekom het.
Tydens Orania se jaarlikse Wetenskapweek bied dr. Mulder ’n wetenskapkursus en ‘n sterrekursus aan. Hier illustreer hy ’n wetenskapbeginsel. Die gratis kursusse lok jaarliks baie jong mense maar ook van die ouer inwoners.
As Adjunk-Minister, maar ook steeds as leier van die VF Plus, spreek dr. Pieter Mulder ’n groep Transnet-pensioenarisse toe oor die VF Plus se geveg met die ANC-regering om die pensioenarisse se swak en afgeskeepte pensioene te verbeter. Na baie hofsake en vertragings het die saak geslaag en is die pensioene aansienlik verbeter.
Gedurende 2009 verskyn dr. Mulder se boek “Kan Afrikaners Toyi-Toyi”. Die boek gee ’n binneblik op gebeure in die politiek en in die parlement na 1994.
In sy boek argumenteer dr. Mulder dat Afrikaners nie weet hoe om te Toyi-Toyi om so hulle probleme onder die aandag van die regering te bring nie. Hy verduidelik dan watter ander metodes ‘n opposisie politieke party en ‘n minderheid kan gebruik. Die boek bestaan uit 37 humoristiese en ook ernstige stories en is steeds as e-boek beskikbaar.
Plakkate is deel van verkiesings. Die VF Plus is bekend daarvoor dat hulle ’n baie goeie plakkaat-veldtog kan voer. Tydens sy politieke loopbaan het dr. Mulder aan meer as 18 nasionale en plaaslike verkiesings deelgeneem. By meeste van hierdie verkiesings was hy, met sy Kommunikasiekunde agtergrond, in beheer van die verkiesingsveldtog.
Dr. Pieter Mulder, VF Plus leier, aan die woord met die bekenstelling van die VF Plus se verkiesingsmanifes. So ’n bekendstelling vorm ’n belangrike deel van ’n verkiesingsveldtog.
Radio- en Televisiedebatte gee aan kiesers die geleentheid om die verskillende politieke partye met mekaar te vergelyk. Hier neem dr. Mulder, (vierde van links) aan so ’n debat deel. Van links is Meshoe (ACDP); Jessie Duarte (ANC); Sandra Botha (DA); Mulder (VF Plus); Patricia de Lille (ID); Lekota (Cope) en ’n PAC leier.
’n VF Plus verkiesingsplakkaat met dr. Pieter Mulder as leier van die VF Plus. Die VF Plus het hul hoeveelheid stemme in elke nasionale verkiesing nadat Mulder in 2001 leier geword het, vermeerder.
As jy jou gesig op ’n plakkaat in die openbaar uitstal moet jy aanvaar dat jy kritiek- en bewonderaarsreaksies sal kry. Hierdie kunspoging lyk meer na ’n humor-reaksie!
In 2009 word Pieter Mulder as Adjunk-Minister van Landbou aangewys — een van die enigste opposisie-parlementslede wat as ʼn nie-ANC lid tot so ʼn pos gekies is.
Na ‘n suksesvolle gesprek met president Jacob Zuma oor Pretoria se naam.
Ministers en Adjunk-Ministers is geregtig op twee ampswonings – een in Kaapstad en een in Pretoria. Na sy aanwysing as Adjunk-Minister stel dr Mulder nie daarin belang om in ‘n ampswoning in te trek nie. So spaar hy die staat duisende rand. In Pretoria verkies hy om by sy ma, wat ’n twee slaapkamer woonstel het, as Adjunk-Minister te bly. In Kaapstad bly hy aan in die huis waar hy reeds meer as 20 jaar in Akasiapark, die parlementêre dorpie, woon. Akasiapark was ’n militêre basis en die slaaplokale (bungalows) van die troepe is in huise omskep soos hier gesien kan word. Hy het ook die blou-ligte, wat in Ministersmotors ingebou is, laat verwyder.
As Adjunk-minister van Landbou spreek Pieter Mulder die algemene jaarkongres van die Transvaalse Landbou-unie (TLU SA) in Pretoria toe oor hulle belangrike rol ten opsigte van voedselsekerheid en hoe ‘n kragtige bedingingsargument dit teenoor die regering is.
Ben Marais, President van die Transvaalse Landbou Unie (TLU SA), oorhandig ‘n geskenk aan dr. Pieter Mulder, adjunk-minister van Landbou, om hom te bedank vir die goeie verhouding tussen Mulder en TLU SA asook vir die hulp deur hom verleen. In Louis Meintjes se termyn as TLU SA President het dr. Mulder gereël dat Meintjes as TLU SA President by drie geleenthede die Minister van Landbou en haar senior amptenare oor TLU SA se landbouprobleme kon toespreek.
Agri SA jaarkongres met dr. Pieter Mulder Adjunk-Minister van Landbou as spreker oor onsekerhede op landbougebied.
Johannes Möller, President AgriSA, en Adjunk-Minister Pieter Mulder by ‘n gesamentlike mediakonferensie na onderhandelinge oor landbouprobleme en ramptoestande.
Adjunk-Minister Pieter Mulder in gesprek met Mike Mlengana (regs op foto), President van AFASA, (African Farmers Association of South Africa) die swart kommersiële boere se vereniging. Suksesvolle swart boere is noodsaaklik om die druk op landbou te verminder, glo Mulder. Hy het dit ook so aan hierdie landbouers oorgedra.
Groepsfoto na ’n sinvolle gesprek met ’n afvaardiging van swart opkomende boere. Hulle het die nuwe Adjunk-Minister van Landbou kom vra om te help dat hulle eiendomsreg van hulle grond kan kry. Die ANC-regering laat hulle net toe om die grond by die staat te huur. Hulle sukkel ook om die minimumloon-vereistes vir hulle werkers na te kom. Agter staan die minister se kantoorhoof Sybilla Hilzinger-Maas en privaatsekretaris Wouter Wessels.
Dr. Pieter Mulder, Adjunk-Minister van Landbou, in gesprek met landbouers by die jaarlikse NAMPO Oesdag naby Bothaville. Die NAMPO-geleentheid is belangrik vir kommersiële landbouers en belangstellendes omdat die nuutste landbou-tegnologie hier uitgestal word. Dit is die grootste private besit landbou uitstalling in die Suidelike Halfrond.
Ernstige oorstromings het talle grensdrade by Suid-Afrika se noordelike grens beskadig. Stukkende grensdrade lei weer tot die verspreiding van Bek en Klouseer. ‘n Helikopter-inspeksie deur Adjunk-Minister Mulder help om die plekke aan te dui waar herstel dringend nodig is.
Die Afrika Unie (AU) se indrukwekkende vergadersaal in Addis Abeba Ethiopië. Die saal het sitplek vir 2500 mense. Die nuwe hoofkwartier van die Afrika Unie is in 2012 voltooi, kort voor dr. Mulder daar opgetree het. Die 20 verdieping gebou (99,9 meter hoog) is deur die Chinese regering vir 200 miljoen dollar gebou en aan die Afrika Unie geskenk. Binne is die gebou met wit marmer en ingevoerde hout uit China versier.
Pieter Mulder aan die woord in die vergadersaal van die Afrika Unie (AU) hoofkwartier in Addis Abeba. Voor is die AU se groen embleem. Waarskynlik een van die enigste geleenthede waar ‘n Afrikaner uit opposisie-geledere by die Afrika-Unie opgetree het om oor Suid-Afrikaanse landbouers se belangrike rol in Afrika en hulle bydrae ten opsigte van voedelsekerheid te praat.
Mulder is nieteenstaande sy politieke verpligtinge deurlopend by sy kerk betrokke – hier werk hy by sy kerk se jaarlikse stalletjie tydens Aardklop Kunstefees in Potchefstroom.
As Adjunk-Minister kon Mulder steeds tyd vind om by Afrikanerkultuur en -geskiedenis geleenthede betrokke te bly. As ’n gereelde spreker by 16 Desember Afrikaner byeenkomste (Bloedrivierherdenking) praat hy hier by Vegkop naby Heilbron.
Adjunk-Minister Pieter Mulder lê ’n krans by die jaarlikse herdenking van die slag van Spioenkop. Hy het as spreker opgetree by die geleentheid en het daarop gewys dat sy familie destyds aan die veldslag deelgeneem het. Die Slag van Spioenkop het tydens die Anglo-Boereoorlog naby Ladysmith plaasgevind. Dit word as die grootste veldslag van die hele oorlog beskou. Hoewel daar ongeveer drie Britte vir elke Boer was, was dit ’n groot oorwinning vir die Boere met baie groot verliese aan Britse kant.
Adjunk-Minister Pieter Mulder se kantoorpersoneel in Pretoria en in Kaapstad. Links staan Sybilla Hilzinger-Maas, sy kantoorhoof. Hy het met groot dank van die lojaliteit en bekwame ondersteuning van hierdie hele span gepraat waarsonder sukses nie moontlik was nie.
Gesprek met ANC Ministers Pandor en Pahad oor onder andere Afrikaanse universiteite en moedertaal-onderrig.
Besoek aan Zoeloe Koning Goodwill Zwelithini kaBhekuzulu en gesprek onder meer oor grond.
In Addis Abeba by die Afrika Unie in gesprek met president Olusegun Obasanjo voormalige president van Nigerië en die Afrika Unie.
Saam met president John Kofi Agyekum Kufuor President van Ghana en Voorsitter van die Afrika Unie 2007-2008.
Dr. Pieter Mulder en dr. Van Zyl Slabbert, voormalige DP opposisieleier, by ’n konferensie in Orania oor selfbeskikking en artikel 235 van die grondwet.
Pieter Mulder en Anton Alberts van die VF Plus in gesprek met Khoi-San leiers in Pretoria oor minderheidsregte en selfbeskikking.
Pieter en Triena Mulder as VF Plus-leier en adjunk-minister op pad na ’n formele funksie.
Foto na ‘n gesprek tussen Adjunk-Minister Pieter Mulder en die Veeartsraad van SA. Die gesprek het gegaan oor nuwe wetgewing vir die opleiding van veeartse asook oor die behoud van standaarde te midde van talle landbouprobleme.
Toespraak van dr Pieter Mulder as Adjunk-Minister en VF Plus leier in President Zuma se 2012 Parlementêre begrotingsdebat. In die toespraak het Mulder ernstig met Zuma gebots oor die president se grond- en geskiedenis-uitsprake. Volgens President Zuma is alle grond in Suid-Afrika gesteel en was daar geen konflik in Suid-Afrika tot die wittes hier aangekom het nie.
‘n Spotprent wat in die Landbouweekblad verskyn het na Pieter Mulder as Adjunk-Minister en VF Plus-leier en president Zuma ernstig gebots het oor die geskiedenis. Mulder het geargumenteer dat Zuma se geskiedenis uitsprake feitelik verkeerd is. Prof. Hermann Giliomee, erkende historikus, het later in ‘n koerantartikel bevestig dat Mulder se feite en nie Zuma s’n nie, die korrekte is.
Amptelike gesprek in Maputo tussen Antonio Raul Limbau, Mosambiek se Adjunk-Minister van Landbou, en Pieter Mulder, Suid-Afrikaanse Adjunk-Minister van Landbou. ‘n Groot aantal Suid-Afrikaanse boere het vanweë landbou-onsekerhede in Suid-Afrika reeds hulle boerdery na Mosambiek verskuif. Die Mosambiekse minister het sy tevredenheid met die S.A. boere uitgespreek en gevra dat meer boere hulle in Mosambiek moet kom vestig omdat hulle so ‘n belangrike bydrae tot Mosambiek se ekonomie en voedsel-situasie maak.
Saam met Denis Sassou Nguesso president van Kongo Brazzaville. Tydens Mulder se termyn as Adjunk-Minister het 26 Afrikalande amptelik gevra vir Suid-Afrikaanse boere om hulle in hulle land te kom vestig. ‘n Groep Suid-Afrikaanse boere het hulle in Kongo Brazzaville gevestig.
Gesprek tussen Pieter Mulder as Suid-Afrikaanse Adjunk-Minister van Landbou en Krysta Harden, die Amerikaanse adjunkminister van Landbou. Baie van Suid-Afrika se vrugte en lemoene word na die VSA uitgevoer en die gesprek het oor uitvoerprobleme na die VSA gehandel.
Saam met die adjunkminister van Landbou van Rusland
Dr Pieter Mulder, Suid-Afrikaanse Adjunk-Minister van Landbou, besig om die Ministersberaad van die OECD in Parys Frankryk toe te spreek. Regs van Mulder sit Minister Ilse Aigner, Duitse Minister van Landbou asook Minister Lorenzo Basso, die Argentynse Minister. OECD, die Organisasie vir Ekonomiese Samewerking en Ontwikkeling (OESO in Afrikaans) is ‘n internasionale organisasie van ontwikkelde lande wat ‘n demokratiese regeringstelsel en ‘n markekonomie in gemeen het. Die organisasie is baie belangrik vir Suid-Afrikaanse uitvoere van landbouprodukte.
Dr Pieter Mulder doen graag begeleide toere deur die Voortrekkermonument. Op uitnodiging van hom en die Monumentbestuur het president Kgalema Motlanthe die Voortrekkermonument besoek. Hier teken hy die besoekersboek na so ‘n begeleide toer. Hy het sy dank uitgespreek dat ’n belangrike deel van ons geskiedenis so uitgebeeld en bewaar word. Hy het ook geskryf dat hy uitsien na ’n opvolg besoek.
Minister Joemat-Pettersson, Minister van Landbou en Adjunk-Minister van Landbou Pieter Mulder in gesprek na ’n kabinetsvergadering. Volgens Mulder het hulle ’n vriendelike en korrekte verhouding gehad hoewel dit onvermydelik was dat hulle oor seker sake sou bots omdat hulle lede van twee verskillende politieke partye was.
Dit is Minister teen Minister volgens hierdie berig. Dit gaan oor Mulder wat van ministers Joemat-Pettersson, Davis en Patel verskil oor hoe Massmart hanteer moet word. Volgens Mulder rol die ministers onnodig klippe in die pad van buitelandse beleggers op ’n tydstip wat Suid-Afrika se ekonomie dringend meer beleggings nodig het.
Dr. Pieter Mulder en kol. Piet Uys van die VF Plus se hoofkantoor lê ’n krans by die SAW Muur van Herinnering in Pretoria tydens die jaarlikse kransleggingseremonie. Die Muur is opgerig vir Suid-Afrikaanse soldate wat gesterf het gedurende die tydperk 31 Mei 1961 (Republiekwording) tot 27 April 1994. Dit is die name van persone wat die ANC-beheerliggaam by Vryheidspark weier om op hulle muur te herdenk.
Pieter Mulder en Pieter Groenewald plant ’n kruis tydens ’n protes-byeenkoms teen plaasmoorde in Suid-Afrika. Adjunk-Minister Mulder het as spreker opgetree. Hy het die gehoor, waarvan sommige ook kruise vir geliefdes geplant het, daarop gewys dat as jy na die moordsyfer uit 100 000 kyk, dan is die risiko vir ’n Suid-Afrikaanse boer om gewelddadig vermoor te word, twee maal groter as die van ’n persoon in die polisie.
Pieter Mulder voor die Verenigde Nasie (VN) se gebou waar hy die VN se konferensie oor Minderheidsregte toegespreek het. Hy het onder andere verwys na die druk op minderheidsgroepe in Suid-Afrika, op plaasmoorde en die berekende onderdrukking van Afrikaans en ander inheemse tale deur die regering. Dit is deel van die VF Plus se veldtog om die internasionale wêreld hiervan bewus te maak.
Afgeneem na ’n lang een-op-een gesprek met president Cyril Ramaphosa.
Pieter Mulder het aan die einde van 2017, na bykans dertig jaar in die parlement, besluit om as politikus af te tree. In die Parlement is Mulder bekend as ‘n beredeneerde en onderhoudende spreker. Wat uitsonderlik is, is dat hy deur al die politieke partye se sprekers lof toe geswaai is en twee staande ovasies voor en na sy afskeidstoespraak van al die Parlementslede gekry het. Luister op Youtube na die ander partye se sprekers en Mulder se kort afskeidstoespraak (farewell speech).
Na sy uittrede uit die Parlement het die Vryheidsfront Plus ’n oorkonde van dank aan Pieter Mulder oorhandig vir sy belangrike rol met die stigting en uitbou van die party oor 23 jaar — terwyl talle ander politieke partye in daardie tyd tot niet gegaan het. Hierbo is ’n verdere dankgeskenk-skildery van die Noordwes VF Plus Partyraad waarin Mulder se liefde vir roomys, sterre, sy kleinkinders en ander sake humoristies uitgebeeld word.
Pieter Mulder het as VF Plus leier voorgestel dat die party, in plaas van huur, ’n eie kantoorgebou koop en oor ’n tydperk met donasies en kleiner bydraes van ondersteuners afbetaal. Sy argument was dat dit as belangrike sekuriteit in die toekoms sal dien. Die nuwe VF Plus bestuur het besluit om die gebou, wat nou afbetaal is, na hom te vernoem. Hier spreek dr. Pieter Groenewald, nuwe VF Plus leier, sy dank teenoor dr. Mulder uit by die benoeming van die gebou.
Met sy kennis van die ANC, sy ervaring in die Kabinet en dertig jaar in die parlement, word Pieter Mulder tans gereeld gevra om op die radio, TV asook in die gedrukte media kommentaar op huidige politieke gebeure te lewer. Hier is so ’n kommentaar-rubriek van hom. Hy tree ook gereeld as politieke kommentator en spreker op by groepe wat sy mening oor die huidige politieke situasie wil hê.
Met sy breë kennis van die Suid-Afrikaanse- en Afrikaner-geskiedenis word dr. Mulder gereeld gevra om as Geskiedenisgids groepe na historiese plekke soos die Voortrekkermonument, Magersfontein, Danie Theron-monument, Taalmonument en soortgelyke plekke te neem. Hier verduidelik hy by die Magersfonteinslagveld se uitkykpunt aan ’n studentegroep hoe die Boere se strategie van loopgrawe tot ’n verrassing en groot oorwinning by Magersfontein gelei het tydens die Anglo-Boereoorlog.
Behalwe vir rubrieke en artikels oor die politiek en die Afrikanergeskiedenis, is hy ook besig om ’n boek oor sy politieke ervaringe oor dertig jaar en die oorgang van 1994 te skryf. Vir ontspanning lees hy graag, veral geskiedenis en biografieë.
As voormalige professor in Kommunikasiekunde bied hy op versoek kursusse in Openbare Redevoering, Televisie-optrede en Sterrekunde aan. Met Sterrekunde as stokperdjie staan hy hier by sy teleskoop. “Sterre laat jou ontspan want hulle praat nie deurlopend terug soos mense nie” – volgens hom!
Pieter en Triena Mulder ontspanne saam by die see. Hulle is reeds bykans 50 jaar getroud en die egpaar het vyf kinders.
Pieter en Triena Mulder saam met hulle vyf kinders Heleen, Gerdi, Connie, Suzanne en Catrien. Die kinders het elk in hulle eie reg presteer.
Na 30 jaar weg van die huis in Kaapstad by die parlement, is die een voordeel dat Pieter nou minder druk en spanning het en sy kleinkinders kan geniet.

 
error: Inhoud is beskerm!!