Dr Pieter Mulder, Leier VF Plus

Wie is die kampioene as dit by die bevordering van veeltaligheid in Suid-Afrika kom? Volgens dr. Blade Nzimande, Sekretaris-generaal van die SAKP, is dit die ANC en nie die VF Plus nie. Hy val my en die VF Plus aan omdat ons volgens hom ’n eng benadering volg wat Afrikaans wil bevorder ten koste van die ander tale in Suid-Afrika. (Beeld 23 Februarie 2007, Seepkis)

Hiermee is dr. Nzimande natuurlik heeltemal verkeerd. Sy argumente en aannames bewys hoe ver agter die SAKP in sy denke oor die Afrikaner en die VF Plus is en dat hy uit voeling is met wat ten opsigte van veeltaligheid in Suid-Afrika gebeur.

Dr. Nzimande is reg dat die ANC meegehelp het om veeltaligheid in 1996 in die Suid-Afrikaanse grondwet in te skryf. Dit was ongelukkig die laaste keer wat hulle erns met veeltaligheid gemaak het. Die afgelope elf jaar hoor ons van taalwetgewing wat sal uitspel hoe die grondwet se veeltaligheidsbeginsels prakties in die verskillende staatsdepartemente toegepas sal word. Na elf jaar is daar steeds geen wetgewing oor veeltaligheid nie. Die ANC-regering spog gereeld met die honderde wette wat die afgelope tyd gemaak is. Veeltaligheid is duidelik nie ’n ANC prioriteit nie. Telkens as ons in die parlement hieroor navraag doen, moet ons verneem die wetgewing sirkuleer nog tussen die verskillende staatsdepartemente.

Volgens dr. Nzimande is die ANC die “leidende mag vir die gelyke erkenning van alle tale in Suid-Afrika”. As dit waar is, waarom moes die VF Plus reeds talle kere klagtes by die Pan Suid-Afrikaanse taalraad gaan lê teen ANC-Ministers en hulle departemente wat alle ander tale minag en net Engels bevorder? Meeste van hierdie klagtes is deur die VF Plus gewen. Een van die bekendstes was toe die VF Plus se klagte veroorsaak het dat die kennisgewingborde by die parlement verander moes word om vir alle tale voorsiening te maak. Aanvanklik het die ANC dit net in Engels opgesit. Dieselfde geld die vorige sensusvorms wat aanvanklik slegs in Engels beskikbaar was. Eers na ’n hofdreigement deur die VF Plus was dit in alle tale beskikbaar gestel.

Dr. Nzimande val my en die VF Plus aan omdat ons vir Afrikaans veg. Natuurlik veg ons vir Afrikaans waar dit op ’n blatante wyse deur die huidige regering afgeskaal of benadeel word. Maar hoe kan dit slegs om wit belange gaan, soos dr Nzimande beweer, as die meerderheid Afrikaanssprekendes nie wit is nie?

Die eienaardigste is dat Afrikaans op televisie en in die staatsdiens nie afgeskaal word ten gunste van ander inheemse Afrikatale nie, maar ten gunste van die koloniale taal Engels. Ek is oortuig daarvan dat as Afrikaans nie as taal staande kan bly teen Engels nie, sal geen inheemse Afrika-taal staande bly nie.

Daarom het ek in talle toesprake en artikels dit deurlopend duidelik gemaak dat dit tans in Suid-Afrika gaan om Engelse eentaligheid aan die een kant teenoor grondwetlike veeltaligheid aan die ander kant. Die ANC bevorder tans Engelse eentaligheid en die VF Plus veeltaligheid.

As dr. Nzimande in die Parlement was, sou hy geweet het dat die VF Plus die enigste politieke party in Suid-Afrika is wat ’n spesiale toekenning van die Pan Suid-Afrikaanse Taalraad gekry het vir die bevordering van veeltaligheid in Suid-Afrika. Die toekenning is nie gemaak oor al ons aksies om Afrikaans te bevorder nie. Dit was oor ons werk vir die bevordering van veeltaligheid. Met die oorhandiging van die toekenning is ’n groot aantal voorbeelde opgenoem om aan te toon waarom die VF Plus die toekenning kry en hoe ons sedert 1994 veeltaligheid in Suid-Afrika bevorder het.  Dit het ingesluit die VF Plus se webblad wat in agt tale is – die ANC-webblad is 98% in Engels – asook my Vrystaat gedenklesing wat in inheemse Afrikataal beskikbaar gestel is.

Dit was ook die VF Plus wat sedert 1994 daarvoor debatteer dat die Parlement ’n tolkdiens in alle tale moet kry. Na talle toesprake daaroor, almal in Hansard beskikbaar, het die Parlement verlede jaar (2006) danksy die VF Plus druk vir die eerste keer tolke in al elf tale gekry. Vir die eerste keer kon ons hoor hoe sterk en goed sommige Afrikataalsprekers hulleself in hulle moedertaal uitdruk terwyl hulle al die jare maar onseker in Engels voorgekom het. As die ANC die stryd om gelyke erkenning van alle tale gelei het, soos dr Nzimande voorgee, kon ons al in 1994 by hierdie punt gewees het.

Dit is nie nodig vir dr Nzimande om in sy artikel Afrikaanse organisasies en instellings uit te daag om te help met die bevordering van inheemse Afrikatale nie. Talle sulke projekte bestaan reeds. Dit sluit in die ontwikkeling van rekenaarspeltoetsers in Afrikatale, woordeboeke en opleidingsprogramme.

Die feit dat dr Nzimande nie bewus is van hierdie projekte nie, bevestig die noodsaaklikheid van gesprek. Die VF Plus voer graag debat oor hierdie sake maar dan moet dit op die regte feite gebaseer wees. As dr Nzimande ’n datum vir ’n gesprek wil reël kan hy my sekretaresse in Pretoria skakel wat hom in Afrikaans, Sotho en Engels sal kan help!

839 Woorde